Sorterbara IP-nummer

IP-nummer är alfanumeriska och 19 kommer därför före 2.

Genom att göra om dem till treställiga så kommer istället 002 före 019.


Ev tecken i IP-numret som inte är numeriska kan ersättas med streck eller helt enkelt exkluderas.


Lösningen är gjord för att fungera även med versioner av Excel utan dynamiska matriser och fungerar med versioner som har funktionen TEXTJOIN.

  • TEXTJOIN
  • FIND
  • SUBSTITUTE