Konvertering av datum till Excel-format

Datum kan anges olika sätt och den här filen provar olika sätt att tolka texten som datum och visar resultatet i nästa kolumn.

Om ett datum är tvetydigt visas de olika alternativen med kommatecken emellan.

Modellen kan användas genom att klistra in datum i kolumn A, se vilken kolumn som beräknar dem på önskat sätt och ev använda formeln i den kolumnen i en egen modell.

Många av beräkningarna är från avsevärt äldre versioner av Excel men fungerar bra även med Excel 365 och senare.

Kolumn B använder funktionen UNIK som kom med Excel 365 och finns from version Excel 2021.


Exempel på datumformat som kan tolkas;

 • on jun 15 13:36:13 2016
 • 2017-05-25T07:26:43+00:00
 • 36 526,00
 • 1985-04-12T23:20:50.52Z
 • Thu, 25 May 2017 07:26:43 +0000
 • Thursday, 25-May-17 07:26:43 UTC
 • 1/30/2008 21:31:59
 • 05/25/2017 @ 7:26am (UTC)
 • Mar 10 2021
 • 2019-11-04 17:01:47.4711
 • 2019-11-04 17:01:47.9711
 • 1/8/4
 • Day : Mar 29 2021
 • Week : 15
 • Month : May
 • to 22/8 2019 kl. 19.00
 • 2140
 • UJ15
 • IFERROR
 • VALUE
 • TEXTJOIN
 • UNIQUE
 • TRANSPOSE
 • TEXT
 • RIGHT
 • T
 • INT
 • LEN
 • N
 • ROUND
 • FIND
 • INDEX
 • FILTERXML
 • MID
 • NUMBERVALUE
 • YEAR
 • MONTH
 • DAY
 • DATE
 • WEEKDAY
 • TODAY
 • MOD
 • LOWER
 • TRIM
 • LET
 • IF
 • OR
 • CODE