Talformat och datum

Datum är ofta lite längre än Excels standardbredd på kolumnerna och istället för att visa en del av talet(!) visas endast hashtaggar, #.


Text som är för lång trunkeras om cellen bredvid inte är tom. Exempelvis cell B4.


Pekaren byter skepnad när den sätts över strecket mellan kolumnrubrikerna A och B. Dubbelklicka där för att få bredden lagom anpassad av Excel.


Datum i Excel är alltså tal och inte text. Det är i princip antalet dagar sedan sekelskiftet 1900* och utifrån det har 1 jan 2000 heltalet 36526. Jämför 365 dagar per år x 100 år= 36500. Plus ett antal skottår.

Internetionellt datumformat

Det finns en mängd olika sätt att skriva datum på och det är alltför ofta tvetydigt vilket datum som avses. Exempelvis 03/08/12 är oklart när det inträffade. Står det istället 3 aug 2012 så blir det entydigt.


Excel har en stor mängd fördefinierade talformat och därtill kan du skapa helt egna.

Kom ihåg att ett talformat endast påverkar hur innehållet i en cell presenteras. Det påverkar inte innehållet.


Ett datum är ett heltal som motsvarar antalet dagar sedan en viss nollpunkt. Det kan följaktligen visas som datum, som heltal, som decimaltal etc alltefter behov.


Markera en tom cell och skriv ett datum. Du kan exempelvis trycka Ctrl+Skift+Kommatecken så skriver Excel dagens datum.


Startmenyn: gruppen Tal har en knapp för att öppna dialogen för talformat.

Ctrl+1 är ett annat sätt.


Talformat: Kategori: Anpassat listar en mängd färdiga talformat. Ovanför listan finns möjlighet att själv ändra det.

D MMM ÅÅÅÅ visar ett datum som 3 aug 2012.

För tvåsiffrig dag i månaden, ange DD MMM ÅÅÅÅ så visas det istället som 03 aug 2012.


De fördefinierade talformaten är en bra grund att bygga vidare från.

3 aug 2012 formaterat som # ##0,00 visar 41 124,00.

Vore talet 41 124,5 så vore det halvvägs till nästa dag, och följaktligen ”klockan 12”.

Decimaldelen anger tiden.

Macintosh Datumsystem utgår från 1 januari 1904 och om du får ca fyra år feldatum så är det förmodligen där felet ligger. Ställ om i Arkiv: Excel-alternativ:Avancerat.


Om =ÅR(1) ger svaret 1904 så vet du att dokumentet är inställt på Macintosh datumsystem - sedermera omdöpt till att inte hänvisa till Apple Macintosh.


Windows datumsystem börjar fyra år tidigare än Macintosh’ och är korrekt from 1 mars 1900. Pga ett gammalt misstag antogs 1900 vara ett skottår, vilket det inte var (endast vartannat århundrade). 29 feb 1900 finns endast i Excel.


Unix datumsystem utgår från 1 jan 1970 och räknar sekunder istället för dagar.


https://ftp.excelerera.se/1006imx/dateFormat.pdf