Excel 365-quiz med några tips och trix att räkna med!

Testa och utöka dina kunskaper i Excel 365 och 2021


Svara rätt på frågorna på kortast tid.


Varje felsvar resulterar i att Excel visar rätt svar under några sekunder och sedan kommer frågan att återkomma.


Frågorna visas i slumpvis ordning och även svarsalternativen läggs ut i slumpartad ordning.

zip-filen innehåller exempel med Outlook samt "Sec_rity Awareness"