Excel Basix and Beyond - på svenska

Filmen visar hur du själv kan börja att räkna med spill. De nya möjligheterna finns även beskrivna som traditionellt utbildningsmaterial med samma upplägg som möjligheterna med talformat.

Hör av dig om du är intresserad av hela materialet.